(สโทล) n. ผ้าคลุมไหล่ของผู้หญิง (ทำด้วยผ้าขนสัตว์หรือสิ่งทออื่น) , ผ้าคลุมไหล่ของบาทหลวงในขณะประกอบพิธี, ผ้าคลุมยาว vi, vt.. กริยาช่อง 2 ของ steal. stolen, (สโท'เลิน) vi, vt. กริยาช่อง 3 ...Jan 28, 2023 — กริยา 3 ช่อง ของ Steal คือ กริยาช่อง 2 Stole, กริยาช่อง 3 Stolen, ความหมายคือ ขโมย.Jan 28, 2023 — steal stole stolen. ขโมย swim swam swum. ว่ายน้า take took taken. เอาไป teach taught taught. สอน tear tore torn. ฉีก, ทึ้ง, ทาให้ขาด l told told.Jan 28, 2023 — กริยา 3 ช่อง ของ Steal คือ กริยาช่อง 2 Stole, กริยาช่อง 3 Stolen, ความหมายคือ ขโมย.Jan 28, 2023 — steal ช่อง2 ... steal stole stolen. ขโมย swim swam swum. ว่ายน้า take took taken. เอาไป teach taught taught. สอน tear tore torn. ฉีก, ทึ้ง, ทาให้ขาด l ...ช่อง2 ช่อง 3 ของคำว่า steal ความหมายคือ ขโมย รวมคำกริยา 3 ช่องมากกว่า 400 คำ ทั้งไม่เปลี่ยนรูป เติมed ช่อง1 ปัจจุบัน ช่อง2 อดีต ช่อง3 อนาคต Infinitive การทำคำกริยาให้เป็นรูป Simple ...Steal กริยาช่อง 2 Stole กริยาช่อง 3 Stolen แปลว่า ขโมย หมวด Irregur Verb #กริยา3ช่อง ://t./EXwiIR7clX.คำศัพท์ stole, แปลว่ากริยาช่องที่ 2 ของ steal, ประเภท VT.steal stole stolen. ขโมย swim swam swum. ว่ายน้า take took taken. เอาไป teach taught taught. สอน tear tore torn. ฉีก, ทึ้ง, ทาให้ขาด l told told. บอก, เล่า.steal สะตีล / stole สะโตล / stolen สะโตลเลน / ขโมย โจรกรรม ช่องโจร ลักเล็ก ขโมยน้อย. ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้. 1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ...♢️(ขโมยไปแล้ว เป็นอดีตกาล) ♢️steal....กริยาช่อง 1 (Present Simple) ♢️stole....กริยาช่อง 2 ( ...steal ช่อง2028 ม.ค. 2566 — กริยา 3 ช่อง ของ Steal คือ กริยาช่อง 2 Stole,(ขโมยไปแล้ว เป็นอดีตกาล) steal....กริยาช่อง 1 (Present Simple) stole....กริยาช่อง 2 ( ...

sitemap